ฉันมาทำอะไรที่นี่ วันอังคาร, ต.ค. 11 2011 

วันที 10-11ตุลาคม 2554 ผมได้มาอบรมที่โรงแรมเสาวลักษณ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับในการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อไป

โฆษณา

โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง วันจันทร์, ต.ค. 10 2011 

โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง